ANDARTA STUDIO

Корпоративен уеб сайт

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ
 
 

КЛИЕНТ

ANDARTA STUDIO, Корпоративен уеб сайт

Андарта студио е компания с 10 годишен опит в ообластта на запис и постпродукция на звук за телевизиони и кино продукции

ПОСЕТИ САЙТ

ЗАДАНИЕ

Дизайн и разработка на корпоративен уеб сайт, представяне на дейност и проекти, две езикови версии

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕХНОЛОГИИ

Дизайн: Свежа корпоративна визия в унисон с творческата дейност на компанията

Код: xHTML, CSS