IKEA

Микросайт

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ
 
 

КЛИЕНТ

IKEA, Микросайт

Микросайт за конкурс за детска рисунка на ИКЕА

ПОСЕТИ САЙТ

ЗАДАНИЕ

Разработване на микросайт за организирания от ИКЕА конкурс за детска рисунка.

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕХНОЛОГИИ

Дизайн: Визуалната концепция на сайта е създадена от рекламна агенция Ogilvy Sofia

Код: xHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySql