ECONOMIC.BG

Уеб сайт за медиа

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ
 
 

КЛИЕНТ

ECONOMIC.BG, Уеб сайт за медиа

Уеб сайт за новини

ПОСЕТИ САЙТ

ЗАДАНИЕ

Дизайн и изработка на уеб сайт за информационна агенция Икономика

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕХНОЛОГИИ

Дизайн: Дизайнът е създаден съвместно с екипа на Дабъл Т

Код: xHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySql