HYDROPRO GROUP

Дизайн на лого и корпоративна идентичност

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ
 
 

КЛИЕНТ

HYDROPRO GROUP, Дизайн на лого и корпоративна идентичност

Основната цел на проекта е детайлно проучване на хидроенергийния потенциал в долното течение на р. Марица и изготвяне на екологосъобразна стратегия за неговото оползотворяване.

ЗАДАНИЕ

Дизайн на корпоративна идентичност: фирмена бланка, визитка, пощенски плик,, корица и бланка за PowerPoint презентация